Το δίκτυο του ΑΝΚΑΑ

Πιστεύουμε στην ανάπτυξη ενός μεγάλου δικτύου στην τοπική, αλλά και διεθνή κοινωνία. 

Δουλεύουμε με βάση ένα συνεργατικό μοντέλο.

Οραματιζόμαστε τη δημιουργία ενός δυνατού δικτύου που να απαρτίζεται από ιδιώτες, ομάδες, οργανισμούς, εταιρείες και εκπαιδευτικά ινστιτούτα. 

Αυτό δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, πρόσβασης σε επαγγελματική εκπαίδευση, σύνδεσης με εργασία και επιπλέον εκπαιδευτικών ευκαιριών, χρηματοδότησης, δωρεάς υλικών, εξειδίκευσης και γενικότερης υποστήριξης.  

Συνεργάτες

Screen Shot 2018-08-14 at 1.30.04 PM.png
soffa-logo.png

Υποστηρικτές

mixvoip-logo-x3.png

Employability workshops at ANKAA premises (November 2019 – March 2020)

ANKAA Project MKO (Ελλάδα)

Νούμερο εγγραφής: A.M. 489181

Καταχωρήθηκε: Ιούλιο του 2018

ANKAA Project ASBL (Λουξεμβούργο)

Numéro RCS: F11529

Καταχωρήθηκε: Οκτώβριο του 2017

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

2020 © ANKAA Project