Στο ΑΝΚΑΑ ψάχνουμε συνεχώς για ευαισθητοποιημένους και αξιόπιστους εθελοντές για να υποστηρίξουν το πρόγραμμα. 

Έχεις ιδιαίτερες δεξιότητες που ανταποκρίνονται σε κάποιο από τα τμήματα ; 

Θα ήθελες να διδάξεις μαθήματα αγγλικών ή ελληνικών ; 

Έχεις εμπειρία στην έρευνα χρηματοδοτήσεων ή θα ήθελες να συμμετέχεις σε διοικητικά καθήκοντα ;

Τότε συμπλήρωσε την φόρμα των εθελοντών.

Εθελοντισμός

ANKAA Project MKO (Ελλάδα)

Νούμερο εγγραφής: A.M. 489181

Καταχωρήθηκε: Ιούλιο του 2018

ANKAA Project ASBL (Λουξεμβούργο)

Numéro RCS: F11529

Καταχωρήθηκε: Οκτώβριο του 2017

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

2020 © ANKAA Project