ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

΄ Τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου. ΄

Ludwig Wittgenstein

ΑΓΓΛΙΚΑ

EN

 • 6 τάξεις διαφορετικών επιπέδων από Α1 μέχρι Β1

 • Αγγλικό πρόγραμμα σπουδών που αναπτύχθηκε από εκπαιδευτικούς

 • Τακτικά μαθήματα προφορικών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

GR

 • 2 με 3 τάξεις διαφορετικών επιπέδων

 • Τακτικά μαθήματα προφορικών

Άλλες δραστηριότητες

 • Βιβλιοθήκη: Ελεύθερη πρόσβαση βιβλία εκμάθησης γλωσσών, λογοτεχνίας κλπ

 • Πρόσβαση σε ηλεκτρονική εκμάθηση

 • Καθημερινή εξάσκηση προφορικής ομιλίας

Θες να γίνεις εθελοντής; 

 • Έχεις ήδη εμπειρία στη διδασκαλία; 

 • Είσαι διαθέσιμος για τουλάχιστον 6 βδομάδες; 

Μαθήματα ελληνικών και αγγλικών

Μαθήματα εξάσκησης προφορικών 

Βιβλιοθήκη για διάβασμα και δανεισμό βιβλίων

Ομάδα εθελοντών

δασκάλων

ANKAA Project MKO (Ελλάδα)

Νούμερο εγγραφής: A.M. 489181

Καταχωρήθηκε: Ιούλιο του 2018

ANKAA Project ASBL (Λουξεμβούργο)

Numéro RCS: F11529

Καταχωρήθηκε: Οκτώβριο του 2017

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

2020 © ANKAA Project