ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σε αυτή τη σελίδα θα δημοσιεύσουμε το πρόγραμμα των διαφόρων μαθημάτων. 

Εξαιτίας του Covid -19, το ΑΝΚΑΑ είναι προς το παρών κλειστό. 

Θα βρείτε το νέο πρόγραμμα όταν το ΑΝΚΑΑ ξανανοίξει. 

ANKAA Project MKO (Ελλάδα)

Νούμερο εγγραφής: A.M. 489181

Καταχωρήθηκε: Ιούλιο του 2018

ANKAA Project ASBL (Λουξεμβούργο)

Numéro RCS: F11529

Καταχωρήθηκε: Οκτώβριο του 2017

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

2020 © ANKAA Project